დაეუფლეთ მოწინავე JavaScript: დანარჩენი პარამეტრები ES6– ში

ბლოგი

დაეუფლეთ მოწინავე JavaScript: დანარჩენი პარამეტრები ES6– ში

ამ ვიდეოში ვისაუბრებ დანარჩენი პარამეტრების შესახებ ES6– ში.ES6 უზრუნველყოფს ახალი ტიპის პარამეტრებს ეგრეთწოდებულ დანარჩენ პარამეტრს, რომელსაც აქვს სამი წერტილის პრეფიქსი (...). დანარჩენი პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ წარმოადგინოთ განუსაზღვრელი რაოდენობის არგუმენტები მასივის სახით.

ყველა არგუმენტი, რომელსაც თქვენ გადასცემთ ფუნქციაში, შევა პარამეტრების სიაში.#JavaScript

www.youtube.com

დაეუფლეთ მოწინავე JavaScript: დანარჩენი პარამეტრები ES6– ში

ამ ვიდეო გაკვეთილში ჩვენ შევისწავლით Advanced JavaScript: Rest პარამეტრების დაუფლებას ES6- ში. ES6 უზრუნველყოფს ახალი ტიპის პარამეტრებს, ეგრეთ წოდებულ დანარჩენ პარამეტრს ...