საგაზაფხულო ჩექმა | მართეთ თქვენი რწმუნებათა სიგელები AWS Secrets Manager | - ის გამოყენებით RDS

ბლოგი

ამ გაკვეთილში მე გაჩვენებთ როგორ გამოვიყენოთ AWS საიდუმლოების მენეჯერი RDS მონაცემთა ბაზის თვისებების შესანახად და მისაღებად და კავშირის დამყარება საგაზაფხულო ჩატვირთვის აპლიკაციიდანGitHub:

https://github.com/Java-Techie-jt/spr…გამოწერა: https://www.youtube.com/c/JavaTechie/featured

#საგაზაფხულო ჩექმა #ხერხებიwww.youtube.com

საგაზაფხულო ჩექმა | მართეთ თქვენი რწმუნებათა სიგელები AWS Secrets Manager | - ის გამოყენებით RDS

ამ გაკვეთილში მე გაჩვენებთ როგორ გამოვიყენოთ AWS საიდუმლოების მენეჯერი RDS მონაცემთა ბაზის თვისებების შესანახად და მისაღებად და კავშირის დამყარება საგაზაფხულო ჩატვირთვის აპლიკაციიდან